• 19 oktober 21.00 uur - Algemene Ledenvergadering

 • Op donderdagavond 19 oktober wordt de ALV gehouden. Op de ALV wordt er terug gekeken op het vorige seizoen dat best een veelbewogen seizoen kan worden genoemd. Maar zoals altijd is er ook volop gegelegenheid voor de aanwezigen om iets te zeggen ten aanzien van het heden en de toekomst.

  Deze keer hebben we de ALV weer op een trainingsavond van de selectie gepland. Hiermee hopen we het bezoekersaantal van vorig jaar te overtreffen. 
  Alle leden zijn van van harte welkom vanaf 21.00 uur.  Ook niet-leden zijn welkom trouwens. Zij mogen alleen geen stem uitbrengen. Nu komt het zelden voor dat er officieel gestemd moet worden over een onderwerp, dus da's geen probleem.

  De ervaring leert dat de ALV meestal een dik uurtje in beslag neemt.  Verwachte eindtijd is dus 22.15 uur. Daarna blijft de bar nog wel even open.

  Hieronder de bijbehorende documenten.

  UITNODIGING / AGENDA

  NOTULEN VORIGE ALV

  ALGEMEEN JAARVERSLAG    (deze wordt op de ALV voorgelezen)