• Bestuursberichten

 • Het afgelopen seizoen zal ongetwijfeld een van de merkwaardigste seizoenen zijn geweest van de vereniging. Vanaf medio maart ging de poort op slot en werd er niet meer gevoetbald en getraind.  Het c-woord doet inmiddels pijn in de oren. Vanaf 29 april kwam er groen licht om voor de jeugd, de jongste jeugd als eerste, weer trainingen op te starten.  Dit alles ging gepaard met strenge protocollen. Dank aan het jeugdbestuur en aan diverse jeugdtrainers voor de uitvoering.

  Over het jeugdbestuur gesproken. Op de laatste bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van Frank Nieuwboer. Frank heeft een flink aantal jaren in het jeugdbestuur gezeten, de laatste periode als voorzitter. We hebben het mede aan Frank te danken dat de jeugdafdeling werkt met goed functionerende coördinatoren. Frank wordt als voorzitter opgevolgd door Edwin Bitter.
  Ook Alex de Vries zal het jeugdbestuur verlaten. Gelukkig gaat Kalja Meissen zich ontfermen over alles inzake kleding voor jeugdspelers, -begeleiders en -trainers.

  Binnen het hoofdbestuur gaat Edwin Bitter vervangen worden door Bart de Haas. Uiteraard moet dit nog formeel bekrachtigd worden op de aankomende ledenvergadering, maar de ervaring leert dat dit wel goed zit.  Bart wordt de benjamin van het bestuur maar groot voordeel daarvan is dat ‘de jongere generatie’ vertegenwoordigd is in het bestuur. Bovendien maakt Bart deel uit van de selectie en dat is voor de portefeuille seniorenzaken ook een grote pré.

  Laat ik bovenstaand thema nog even voortzetten.  Al maandenlang zijn er kopzorgen over de vervanging van Cees Bijman, vooral wat betreft de vrijdagse voorbereiding op het speelweekend. Na vele keren nul op het rekest, kan ik u nu gelukkig melden dat Ed Oud zich bereid heeft getoond om hier het voortouw in te nemen, met verdere ondersteuning door Nic Stam en Klaas Hart.  Het voelt voor ons als een -winnend- lot uit de loterij.

  Als alles goed blijft gaan, zal in september de bal weer gaan rollen in competitieverband.  We gaan het nieuwe seizoen met 8 jeugdteams op zaterdag en 4 seniorenteams op zondag.  Dat is een gelijk aantal als dit seizoen. Maar er is meer!

  Volgend seizoen hebben wij sinds een aantal jaar weer een Vrouwen 1. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Het betreft de MO19 van vorig jaar. De speeldag blijft zaterdag.

  De vrijdagavondcompetitie (mannen, 35+) krijgt er een zusje bij.  Volgend jaar hebben we ook een zevental dat meedoet in de vrijdagavondcompetitie (vrouwen, 18+). 

  Ook hebben we volgend jaar een tweede zaalvoetbalteam. Deze bestaat voornamelijk uit spelers uit de selectie.

  Onze nieuwe hoofdtrainer voor de selectie, Rajesh Bishesar, is al volop bezig met het nieuwe seizoen. Hij heeft al kennismakingsgesprekken gevoerd met alle selectiespelers. Begin augustus staat de eerste training op het programma, deze wordt afgesloten met een BBQ. Het is gelijk duidelijk dat Rajesh begrijpt dat het smeden van een collectief ook een belangrijk aspect is van het hoofdtrainerschap.

  Helaas is er krapte binnen de selectie.  Dat vergt weer veel creativiteit en flexibiliteit van alle betrokkenen.  Niet -te makkelijk- afzeggen hoort daar ook bij, daar begint het eigenlijk mee.

  Overigens zijn we nog op zoek naar een begeleider voor Berkhout 1 na het stoppen van Daniel Piet. Begrijpelijk, gezien het feit dat zijn zoon Joshua is overgestapt naar een andere club. Grensrechter Dave Smal en verzorger Jacques Hooft blijven gelukkig wel in functie.

  Na de coronastop nu de zomerstop, ofschoon er meerdere teams nog een tijdje door zullen gaan met trainingen. Ook de zondagse conditie- en fitnesstrainingen van Peter Ijsbrandij zijn populair. Wekelijks zijn er zo’n 35 mensen die zich lekker in het zweet willen werken. U kunt zo aansluiten, de aanvang is 10.00 uur.

  Voor aanvang van het volgende seizoen zal de indeling van de vrijwilligersdiensten worden gepubliceerd. Op dit moment zijn we nog aan het puzzelen.  We houden ons ten zeerste aanbevolen voor versterking op zondag.

   

  Wij wensen u een mooie zomer, een mooie vakantie.

   

  Namens het bestuur,

  Rene