• Bestuursreglement Alcohol en Sportkantine

  In overweging nemende dat:

  • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement welke waarborgt dat het verstrekken van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiĆ«ne op verantwoorde wijze geschiedt;
  • in dit verband met "sportvereniging" wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
  • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
  • het bestuursreglement regels dient te bevatten in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

  heeft het bestuur van vv Berkhout het onderstaande Bestuursreglement Alcohol en Sportkantine vastgesteld.

  Dit Bestuursreglement is bekrachtigd op de Algemene Ledenvergadering op 16 november 2018.

 • Bestuursreglement Alcohol en Sportkantine