• Extra nieuwsbericht inzake (commentaar op) clubscheidsrechters

 • In de laatste nieuwbrief van Sportraad Koggenland, verstuurd naar alle verenigingen in Koggenland, was er aandacht voor een initiatief van onze vereniging. Het betreft het plaatsen van onderstaand reclamebord bij ons A- en B-veld. Het bestuur was trots op deze mooie aandacht voor ons initiatief.

 • De aanleiding tot dit initiatief was natuurlijk minder fraai. Commentaar op scheidsrechters is weliswaar van alle tijden, maar het bestuur is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om deze ‘gewoonte’ te laten verdwijnen.

  Het tekort aan scheidsrechters speelt natuurlijk een grote rol hierbij. Zowel voor de zaterdag als de zondag hebben wij (net als vele andere verenigingen) te kampen met krapte. Wanneer er een scheidsrechter zou stoppen omdat hij of zij het veelvuldige commentaar echt beu is, dan hebben we met z’n allen een groot probleem. We zijn dus kwetsbaar wat dit betreft.

  De wekelijkse praktijk in het profvoetbal helpt zeker niet mee. Zo ongeveer elke scheidsrechterbeslissing wordt van commentaar voorzien en er wordt nauwelijks tegen opgetreden, ook niet door de KNVB.  Zo geeft het profvoetbal een uitermate slecht voorbeeld aan het amateurvoetbal in het algemeen en het jeugdvoetbal in het bijzonder.
  Onlangs heeft het bestuur een brief gestuurd naar de KNVB over dit onderwerp. We realiseren ons dat de impact hiervan beperkt zal zijn, maar we geven wel een signaal af.

  Recentelijk is er bij onze vereniging een wedstrijd verspeeld die uitermate vervelend was voor een van onze clubscheidsrechters. Het commentaar op hem (van spelers) ging alle perken te buiten.

  Het heeft ons doen besluiten om de campagneslogan op het reclamebord om te zetten in concreet beleid:

  1.
  Alle teambegeleiders worden -bij deze- verzocht om spelers/speelsters die verbaal te keer gaan tegen een clubscheidsrechter direct te wisselen.

  2.
  Wanneer meerdere spelers/speelsters van een team zich tijdens een wedstrijd veelvuldig schuldig maken aan commentaar op de leiding, deelt de wedstrijdsecretaris geen scheidsrechter in voor de eerstvolgende thuiswedstrijd. Het team dient dan zelf voor een scheidsrechter te zorgen.

   

  Met deze maatregelen hopen we een positiever sportklimaat te realiseren. Dit bevordert het spelplezier voor iedereen, maar bovenal hopen we dat onze vrijwillige clubscheidsrechters hierdoor met meer plezier en voldoening hun hobby kunnen uitoefenen.

   

  Bestuur Berkhout

   

  Naschrift
  Tussen het schrijven van dit bericht en het publiceren ervan zaten 9 dagen. In die 9 dagen hebben er op onze velden incidenten plaatsgevonden waarbij fatsoensgrenzen ver zijn overschreden. Hierbij waren geen leden van onze vereniging betrokken!  Desalniettemin bevestigt het wel de urgentie van bovenstaand bericht.