• Lid worden van voetbalvereniging Berkhout

  Als u lid wilt worden van voetbalvereniging Berkhout, klik dan om de onderstaande blauwe knop.  Vul vervolgens het inschrijfformulier helemaal in en meld je definitief aan door op de zwarte knop 'Aanmelden' te klikken.

  Lees wel eerst alle overige info op deze pagina.

  Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op de secretaris: 

  Pieter Schuijtemaker   -   06-55378997   -  secretaris@vvberkhout.nl

 • Indeling
  Bij aanmelding tijdens het lopende seizoen zal het (jeugd-) bestuur beoordelen in welk team de speler wordt geplaatst. Hoewel snel kan worden meegetraind is er geen garantie dat direct kan worden deelgenomen aan de wedstrijden.

  Vrijwilligersdiensten
  Bij voetbalvereniging Berkhout is iedereen verplicht om iets te doen voor de club. Leden die geen vaste vrijwilligersfunctie (zoals bijvoorbeeld geleider, scheidsrechterof commissielid) hebben, worden ingedeeld bij een van de vrijwilligerstaken. Er zijn drie mogelijkheden:

  - kantinedienst op zaterdag (3x per seizoen)
  - kantinedienst op zondag (3x per seizoen)
  - oud papier ophalen (2x op zaterdagochtend).

  Jeugdleden die bij de start van het seizoen 18 zijn, worden onder de eigen naam ingedeeld. Voor de overige jeugdleden worden de ouders/verzorgers  ingedeeld.

  In principe worden de ouders/verzorgers van jeugdleden altijd ingedeeld bij de kantinedienst op zaterdag. 

  In het veld opmerkingen kunt u aangeven dat u een bepaalde vaste vrijwiligerstaak wilt doen.

  Opzeggen lidmaatschap
  Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail) bij de secretaris. De peildatum is 20 mei 2024. De opzegging gaat in per het nieuwe seizoen. De contributie voor het lopende seizoen blijft onverkort verschuldigd.

  Wanneer een lid niet op deze wijze opzegt, gaat de club ervan uit dat het lidmaatschap wordt voortgezet, waarmee ook de contributie voor het volgende seizoen verschuldigd is.
   
  Blessures geven geen recht op restitutie van betaalde contributie of kwijftschelding van nog verschuldigde contributie.
   
  In uitzonderlijke situaties neemt u contact op met het bestuur.
   
  Privacy
  Wij wijzen u er op dat u bij het lid worden akkoord dient te gaan met het privacybeleid van voetbalvereniging Berkhout en van de KNVB.