• Triest nieuws...

  • Gisteravond bereikte ons het trieste nieuws dat Lex Segers, begeleider van onze jeugd jo16, aan de verwondingen van een ongeval is overleden.

    Onze gedachten zijn bij zijn gezin en familieleden.


    Wij wensen iedereen die Lex van dichtbij hebben gekend heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.