• We zijn supertrots op onze grote schare vaste vrijwilligers. Het zijn er in totaal ongeveer 90.
  Toch hebben wij nog veel meer vrijwilligers nodig voor de kantinediensten op zaterdag en zondag en het ophalen van het oud papier. Daarom is aan het lidmaatschap de plicht gekoppeld op iets te doen voor de vereniging.

  Hieronder leest u de algemene uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid dat van toepassing is op iedereen die is ingedeeld door de vereniging. Deze tekst is afkomstig uit het informatieboekje voor vrijwilligers dat elk jaar wordt gepubliceerd.

   

  Hét uitgangspunt bij het vrijwilligersbeleid is dat alle leden een steentje moeten bijdragen aan het functioneren van de vereniging. De enige manier om succesvol te kunnen functioneren is namelijk met vereende krachten!

  Leden die al vast vrijwilligerswerk doen voor de vereniging (bijvoorbeeld als trainer, geleider of scheidsrechter) staan niet ingedeeld bij de kantinediensten. Voor jeugdleden, jonger dan 18 jaar bij het begin van het seizoen, staan de ouders/verzorgers ingedeeld bij de kantinedienst. Vanaf 18 worden jeugdleden onder hun eigen naam ingeroosterd, maar uiteraard mogen ook de ouders/verzorgers dit voor hun rekening nemen.

  Ouders van jeugdleden die zelf ook lid zijn worden niet dubbel ingedeeld.

  Ouders/verzorgers van jeugdleden worden in principe ingedeeld bij de kantinedienst op zaterdag. Hiervan wordt alleen afgeweken indien er sprake is van een aantoonbare structurele verhindering. Het aantal verplichte kantinediensten is 3 per seizoen.

  Deze indeling is in principe definitief. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt een verzoek tot herindeling gehonoreerd.

  Er bestaat een boeteregeling die wordt toegepast wanneer iemand weigert zijn kantinedienst uit te voeren, dan wel onaangekondigd niet op komt dagen. De eerste keer dat dit gebeurt, heeft een boete van € 30 tot gevolg. Bij een tweede en derde keer in één seizoen is de boete respectievelijk € 40 en € 50. U dient binnen 2 weken te betalen; blijft u in gebreke dan wordt u (of uw kind) door het bestuur geschorst tot aan het moment van betaling. De geleiders van desbetreffend team worden op de hoogte gebracht.