• Vrijwilligersdiensten

  Het is tegenwoordig ondenkbaar dat een vereniging volledig kan draaien op basis van vrijwilligers. Ook bij onze club hebben we al zo'n 15 jaar geleden een systeem van verplichte vrijwilligersdiensten ingevoerd. De gedachte achter het gehanteerde systeem van verplichte vrijwilligersdiensten is dat alle leden een steentje moeten bijdragen aan het functioneren van de vereniging.

  Elk lid dat niet reeds op een andere wijze vast vrijwilligerswerk doet voor de vereniging (bijvoorbeeld als geleider of scheidsrechter) staat ingedeeld bij een vrijwilligersdienst. Het streven hierbij is een evengrote belasting voor alle vrijwilligers, ofschoon dat natuurlijk nooit volledig lukt.

  Voor jeugdleden is de leeftijd bepalend. Jeugdleden die aan het begin van het seizoen 18 zijn, worden onder hun eigen naam ingedeeld. Voor jongere jeugdleden worden de ouders/verzorgers ingedeeld. In principe worden ouders van jeugdleden ingedeeld bij de kantinedienst op zaterdag.

  Iedereen wordt geacht om zorgvuldig de indeling van de vrijwilligersdiensten te controleren. Trek niet de, misschien wel voorbarige, conclusie dat u niet bent ingedeeld. Noteer de data waarop u staat ingedeeld reeds nu in uw agenda.

  Indien u verhinderd bent, wordt van u verwacht dat u ruilt of een vervanger regelt.

 • Indelingen kantinediensten seizoen 21/22

 • Er bestaat een boeteregeling die wordt toegepast wanneer iemand weigert zijn vrijwilligersdienst uit te voeren, dan wel onaangekondigd niet op komt dagen.
  De eerste keer dat dit gebeurt, heeft een boete van € 20 tot gevolg. Bij een tweede en derde keer in één seizoen is de boete respectievelijk € 40 en € 60. U ontvangt dan een acceptgiro die binnen 2 weken betaald moet zijn.

  Blijft u in gebreke dan wordt u (of uw kind) door het bestuur geschorst tot aan het moment van betaling. De geleiders van desbetreffend team worden op de hoogte gebracht.